Terapien

Jeg arbejder med Gestaltterapi, som er en oplevelsesorienteret eksistentiel form for psykoterapi, hvor jeg altid har det kropslige aspekt med. Min tilgang er holistisk, hvilket vil sige at jeg ser på det hele menneske - at alt hvad vi oplever påvirker og har en sammenhæng for os - både de indre og de ydre faktorer.

Gestaltterapien blev grundlagt i 1940'erne af Fritz Perls (1893-1970), psykiater, psykoanalytiker og psykoterapeut og Laura Perls (1905-1990), psykolog.

Gestaltterapien er funderet på flere velkendte teorier og retninger inden for psykologien, sociologien og filosofien.

Eksistentialismen

Gestalt-teorien tager udgangspunkt i, at vi selv må tage ansvar for vores liv. Vi har et valg og har derfor mulighed for at vælge og handle på nye måder. Gestalt-terapeuten arbejder ud fra det, der er aktuelt for klienten lige her og nu.

Gestaltpsykologien

Terapeuten og klienten undersøger sammen, hvordan klienten samler sine indtryk og dermed danner sin virkelighedsopfattelse.

Feltteori

Terapeuten undersøger sammen med klienten, hvordan deres kontakt er, og hvad der sker i mellem dem.

Fænomenologien

Gestalt-terapeuten forholder sig ikke til én sandhed, men undersøger hvad der er klientens egen virkelighed, og hvilke værdier, der gemmer sig bag. (Det klienten oplever er sandt for klienten og at vil alle sammen oplever forskelligt i forhold til hvad vi har med os i vores bagage.)

Holismen

Terapeuten arbejder ud fra en viden om at psyke, krop og omgivelser påvirker hinanden.

Bioenergitik

I Gestalt-terapien bliver klienten opmærksom på sin egen krop, der ofte vil være mere tydelig i sit udtryk end klientens ord.

Psykodrama

Klienten kan gennem øvelser arbejde med de følelser og opfattelser, der opleves som vanskelige eller forvirrende og får også ad den vej mulighed for nye erkendelser.

Zen Buddhismen

Gestaltterapeuten støtter klienten i at være opmærksom, nærværende og leve i nuet.Programmeret og hosted af nordicweb