Etiske regler

Jeg har naturligvis tavshedspligt og efterlever psykoterapeutforeningens etiske regler.
Jeg er løbende under efteruddannelse og supervision jf. EAGT's krav for uddannede Gestaltpsykoterapeuter. Jeg er medlem af gestaltterapeutforening. www.gestaltterapeutforeningen.dkProgrammeret og hosted af nordicweb