Terapien

Jeg tilbyder et rum hvor der vil være fuld fokus på dig og det der optager dig. Jeg vil være nærværende og møde dig der hvor du er i dit liv.
Vi skal i samarbejde finde ind til dine ressourcer, da du er den der kender dig bedst og jeg vil med spørgsmål og øvelser guide dig ind til svarene. På den måde vil du blive i stand til at se og mærke dine ressourcer, dine grænser, dine behov, dine glæde, din sorg, din seksualitet, din vrede.
Formålet er at du bliver opmærksom på hvad du gør, hvordan du gør det og derved har mulighed for at tage ansvar for dit liv, og samtidig lærer at acceptere og værdsætte dig selv. Ligeledes at du får oplevelsen af hvad der hører til nutiden og hvad der hører til fortiden.

Hvad får jeg ud af terapien?

Du vil i højere grad bliver i stand til:

  • at levet i Nuet
  • mærke dig selv og føle ro inden i
  • få bedre kontakt med andre omkring dig og være mere nærværende
  • ændre gamle usunde og uhensigtsmæssige vaner og derigennem få mere energi
  • se muligheder frem for begrænsninger
  • træffe valg samt fravalg udfra hvad DU har behov for
  • skabe de forandringer du ønsker - både privat og professionelt

Gestalt terapi

Gestaltterapien blev grundlagt i 1940'ene af psykiater og psykoanalytiker Fritz Perls (1893-1970) og psykoanalytiker Laura Perls (1905-1990). De lod sig inspirere af gestaltpsykologien, fænomenologien, eksistentialismen, taoismen og zenbuddhismen, samt Wilhelm Reich's arbejde med kropsterapi, Jacob Levy Moreno's arbejde med psykodrama og i Salomo Friedländer's polaritetsfilosofi.
Det er en eksperimenterende form for psykoterapi i en blanding af konfrontation og støtte.Programmeret og hosted af nordicweb